SākumsTehnoloģijaKvalitāte un garantijas

Kvalitāte un garantijas

Omatalo mērķis ir būt kvalitātes pionieriem rūpnieciski ražotu konstrukciju tehnoloģijās. Tieši tāpēc māju ražošanas process norit īpaši tam piemērotā vidē – sausās un siltās rūpnīcas telpās. Augsti attīstītais automatizētais ražošanas process ļauj izmantot minimālu cilvēka roku darbu, tā nodrošinot augstu darba ražīgumu un teicamu precizitāti.
Pateicoties Omatalo ieguldītajam darbam - gadu desmitos pārbaudītiem un nepārtraukti uzlabotiem būvju risinājumiem, rūpnīca dod māju konstrukcijām unikālu, Eiropas Savienības ekspertu oficiāli atzītu 10 gadu garantiju.


CE zīme

Omatalo OY ražotās mājas atbilst Eiropas Savienībā stingri reglamentētajām būvproduktu direktīvām. Produkcijas kvalitāti apliecina CE zīme – unikāla garantija, ka ražojums atbilst visiem obligāti ievērojamiem Eiropas Kopienas noteiktajiem drošības, veselības un vides aizsardzības kritērijiem - mehāniskajai pretestībai un stabilitātei, ugunsdrošībai, higiēnai, ekspluatācijas drošībai, aizsardzībai pret trokšņiem, kā arī enerģijas resursu ekonomijai un siltuma saglabāšanai. Omatalo OY / Sonkajarvi ir pirmā un vienīgā moduļveida māju rūpnīca Eiropas Savienībā, kurai ir tiesības savus ražojumus marķēt ar CE zīmi.

 

ISO 9001 sertifikāts

Augsta darba, organizācijas un izejvielu/materiālu kvalitāte - lai nodrošinātu uzņēmuma darbību atbilstību klientu prasībām. Šī sertifikāta esamība nozīmē arī to, ka uzņemto kvalitātes saistību pildīšanai šāds uzņēmums sertifikātu izmanto kā instrumentu, lai sadarbības partneri būtu rūpīgāki, proti, visiem sadarbības partneriem paziņojot, ka ir pieņemtas noteiktas procedūras, kā tiek izvērtēti partneri, kas ir viens no būtiskākajiem standarta noteikumiem.

ISO 9001.pdf

 


ISO 14001 sertifikāts

Videi draudzīga ražotne, tādējādi uzņēmums ir pierādījis, ka atbalsta vides aizsardzību un novērš vides piesārņojumu, sabalansējot šo darbību ar sociāli ekonomiskām vajadzībām. Lai sekotu šī standarta prasībām, nepieciešama nepārtraukta pilnveidošanās un atbilstība likumdošanas prasībām. Tā kā pēdējā laikā īpaši aktualizējies cilvēka faktora ietekmes uz vidi jautājums, prasības pret ražotājiem kļūst arvien stingrākas un precīzākas. Iegūstot šo sertifikātu, uzņēmums apliecina, ka dzīvo ar skatu rītdienā un ir gatavs nemitīgi ieguldīt savā attīstībā.

ISO 14001.pdf

 

OHSAS 18001 sertifikāts

Rūpējoties par darbinieku veselību un drošību, uzņēmums apliecina aktīvu nostāju jautājumos, kas saistīti ar darbinieku un apkārtējas vides drošību. Diez vai daudzi Latvijas ražotāji aizdomājas par šī sertifikāta būtību un nozīmību? Omatalo pierāda, ka rūpējas par saviem darbiniekiem un viņu veselību. Tas ir ne tikai skaists un prestižs žests – ražošanas izpratnē tas nozīmē, ka apmierināts un vesels darbinieks ilgāk strādā vienā uzņēmumā. Ilgāka pieredze nozīmē profesionālo izaugsmi. Daudzi profesionāli darbinieki, kas pārliecinoši pārzina savu darbu var arī vairāk laika atvēlēt papildus izglītībai konkrētajā sfērā. Paaugstinātas kvalitātes darbinieki nozīmē paaugstinātas kvalitātes ražošanas procesu. Un tas savukārt veicina augstus kvalitātes standartus un rādītājus, par ko arī liecina iegūtie uzņēmuma sertifikāti.

OHSAS 18001.pdf